Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

magchuck
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
magchuck
magchuck
magchuck
magchuck
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viadefinicjamilosci definicjamilosci
magchuck
8174 0ea6
magchuck
magchuck
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud

December 01 2017

magchuck
magchuck
0184 7319 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz
magchuck
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz

November 30 2017

magchuck
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
magchuck
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaoutoflove outoflove
magchuck
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viaoutoflove outoflove
magchuck
4473 138d
magchuck
1271 edfb
magchuck
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu viaohhh ohhh
magchuck

November 28 2017

magchuck
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl