Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

magchuck
terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viawiksz wiksz
magchuck
Nordvika beach, the Lofoten Islands
magchuck
magchuck

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

magchuck

November 17 2019

magchuck
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viazapomnialam zapomnialam
magchuck
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
magchuck
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
Reposted fromciociaebi ciociaebi viablackheartgirl blackheartgirl
magchuck
magchuck
7090 b48a 500
Reposted fromKarolina22 Karolina22 viaegzystencja egzystencja
magchuck
2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher viawiksz wiksz
magchuck
Nordvika beach, the Lofoten Islands

November 14 2019

magchuck
Reposted frommrrru mrrru viatwice twice
magchuck

November 12 2019

magchuck
magchuck
magchuck
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viablackheartgirl blackheartgirl
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
magchuck
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl