Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

magchuck
magchuck

August 04 2019

magchuck
2832 250a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz
magchuck
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
magchuck
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viawakemeupx wakemeupx
magchuck
magchuck
4346 abd3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
magchuck
On wie.
Wie dokładnie, jaką robię minę, gdy coś mnie zastanawia, niepokoi, przynosi zachwyt i szczyt.
Zna dobrze mój zapach, smak i kształt. Umie rozpoznać różnicę w głębokości i ciężkości mojego oddechu, uniesieniu brwi i kącika ust.
Wie, jak złapać moje włosy, chociaż zazwyczaj nie da się ich okiełznać.
Wie, jak i gdzie dotknąć, pogłaskać, gdzie spojrzeć w danym momencie i czym dokładnie w moich oczach ten moment jest.
Zna każdą moją zmarszczkę od śmiechu, a w słońcu poznał wszystkie moje piegi.
Wie, jak się poruszam, jak milczę, jak się gniewam, boję, wygłupiam, jak kocham, w jaki sposób układam głowę na jego klatce piersiowej.
Zna każdy centymetr mojej bladej skóry i każdy odcień mojego charakteru.
Umie mówić do mnie tak, bym słuchała. Szczególnie w momentach, w których kompletnie słuchać nie chcę.
Umie rozbawić mnie tak, bym zapomniała. Szczególnie w momentach, w których nie da się zapomnieć.
On wie. On zna.
Lepiej niż ja sama.
Dlatego nigdy nie chcę musieć udawać, że się nie znamy.
Bo mnie zna na wskroś, na przekór i do szpiku kości.
I to, jak dużo wie, kręci mnie najbardziej w tych wszystkich sytuacjach, w których nieświadomie i odruchowo po tę wiedzę sięga.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx

July 18 2019

magchuck
6785 3776
8441 9c8b
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viawiksz wiksz
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
magchuck
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme

July 15 2019

magchuck
magchuck
magchuck
0283 ed5c
Reposted fromthedogs thedogs viawiksz wiksz

July 09 2019

magchuck
Reposted fromshakeme shakeme

July 07 2019

magchuck
2542 2e20
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
magchuck
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl